Diskusjonsforum ved UiO » Det juridiske fakultet » Rettsvitenskap, spørsmål og kommentarer

Thread: Hjemmelsmann eller dobbeltsuksesjon?Permlink Replies: 3 - Last Post: 13.des.2015 15:19 Last Post By: Kåre Lilleholt Threads: [ Previous | Next ]
senadsa

Posts: 1
Registered: 10.12.15
Hjemmelsmann eller dobbeltsuksesjon?
Posted: 10.des.2015 17:18
  Click to reply to this thread Reply
Hei,

Vi har et lite dilemma i forhold til identifisering av konflikttype.
Situasjonen er den at A selger en del av sin eiendomsgrunn til S, og
deretter til B. B ekstingverer ikke retten til S, fordi han ikke var i
god tro. B selger deretter videre til B1. Spørsmålet blir så om B1 har
ekstingvert S sin rett. Vi har noen problemer med å identifisere
konflikttypen. Etter sensorveiledninger har vi ofte sett at sensor
betegner dette som en dobbeltsuksesjonskonflikt(altså at den første
konflikttypen bestemmer også hvilke regler man anvender for de senere
ledd).

Etter vår oppfatning er det mest nærliggende å se dette som en
hjemmelskonflikt, all den tid B råder over noe han aldri har hatt rett
til. Problemet reiser seg først og fremst ved fast eiendom og enkle
krav, hvor konflikttypen vil være av betydning for hvilken mulighet den
ekstingverende part har til å ekstingvere.

Er det slik at den første konflikttypen bestemmer også konflikten når det kommer flere suksessorer til?

Vennlig hilsen
Kåre Lilleholt

Posts: 173
Registered: 07.09.09
Re: Hjemmelsmann eller dobbeltsuksesjon?
Posted: 10.des.2015 18:05   in response to: senadsa in response to: senadsa
  Click to reply to this thread Reply
Her har vi nok ingen fasit. Begge innfallsvinklar kan forsvarast, og resultatet bør bli likt i tilfelle der siste ervervar er omsetningservervar (han bør kunne ekstingvere).

Eg nemner at luftfartslova § 3-33 og burettslagslova § 6-13 -- som svarar til tinglysingslova § 27 -- er formulerte slik at ditt tilfelle blir omfatta.
Kåre Lilleholt

Posts: 173
Registered: 07.09.09
Re: Hjemmelsmann eller dobbeltsuksesjon?
Posted: 13.des.2015 15:17   in response to: Kåre Lilleholt in response to: Kåre Lilleholt
  Click to reply to this thread Reply
Innsend merknad (formidla på grunn av påloggingsvanskar):

Strålende. Tusen takk. Spørsmål til den nest nyeste tråden ("hjemmelsmann eller dobbeltsuksesjon"): Du skriver at resultatet nok vil bli det samme uansett hvilken konflikttype man velger, men det vil vel ikke være et "ugyldig dokument" i en slik situasjon noe som i så fall utelukker ekstinksjon dersom man ser på det som en hjemmelsmannkoflikt?
Kåre Lilleholt

Posts: 173
Registered: 07.09.09
Re: Hjemmelsmann eller dobbeltsuksesjon?
Posted: 13.des.2015 15:19   in response to: Kåre Lilleholt in response to: Kåre Lilleholt
  Click to reply to this thread Reply
Det kan vera eit argument for å bruke § 20. Men vi bør nok òg kunne tillata oss å bruke § 27 analogisk. Alle omsyn tilseier at omsetningservervaren skal kunne lite på grunnboka her.