Diskusjonsforum ved UiO » Det medisinske fakultet » Fakultetsstyrevalget 2014

Thread: Hvordan få fokus på god undervisning?Permlink Replies: 4 - Last Post: 18.nov.2014 13:23 Last Post By: Johan Frederik ... Threads: [ Previous | Next ]
Elin Olaug Rosv...

Posts: 2
Registered: 12.10.10
Hvordan få fokus på god undervisning?
Posted: 13.nov.2014 11:37
  Click to reply to this thread Reply
Flere av kandidatene for de faste vitenskapelige vektlegger viktigheten av mer tid, ressurser og frihet til forskning. Dette er viktig for oss alle. Men - hvordan står dette i forhold til vår andre viktige oppgave , nemlig studentundervisningen? Vi er i gang med en studierevisjon: Hvordan vil dere jobbe for at vi skal gi våre studenter fremragende undervisning samtidig som vi gjør fremragende forskning?
Marit Kirkevold

Posts: 1
Registered: 18.11.14
Re: Hvordan få fokus på god undervisning?
Posted: 18.nov.2014 10:22   in response to: Elin Olaug Rosv... in response to: Elin Olaug Rosv...
  Click to reply to this thread Reply
Jeg tror at en kan styrke undervisningen gjennom å legge til rette for mer samarbeid på tvers av studiene både når det gjelder teoretisk og praktisk undervisning. For eksempel ville det være spennende om medisinerstudentene, ernæringsstudentene og studentene i avansert geriatrisk sykepleie (bare for å nevne noen eksempler) kunne møtes i seminarer og praksissamlinger for å få frem hvordan de ulike faglige perspektivene kunne belyse pasientens problemstillinger og behov og øve seg konkret i tverrfaglig samarbeid. Det eksisterer mange praktiske hindringer for å få dette til grunnet forskjellig studieløp etc.. Men jeg tror disse kan løses ved at vi setter oss ned og ser etter konkrete løsninger. Men det krever at en faktisk ser verdien av dette og da må det kanskje en holdningsendring til? Jeg tror også at en kan oppnå fremragende undervisning ved at studenter får delta mer aktivt i lærernes egen forskning, for eksempel gjennom forskerlinjeordningen og i masteroppgavearbeidene. Aktive fagmiljø hvor forskning og undervisning sees som to sider av samme sak og hvor vi også lytter til studentenes opplevelser og behov og tar dem med på å finne løsninger er en nøkkel for å engasjere studentene.
Joel Glover

Posts: 3
Registered: 26.03.09
Re: Hvordan få fokus på god undervisning?
Posted: 18.nov.2014 11:25   in response to: Elin Olaug Rosv... in response to: Elin Olaug Rosv...
  Click to reply to this thread Reply
Kjære Elin,

Våre primæroppgaver er både forskning og undervisning. Disse har et tett forhold til hverandre, fordi vår undervisning skal være forskningsbasert - dvs at lærerstaben må ha en dyp innsikt i faget det undervises i. Jeg som mine medkandidater fra IMB er svært opptatt av å tilby undervisning med høy faglig og pedagogisk kvalitet. Jeg har alltid lagt ned mye innsats og mye sjel i min undervisning - og jeg har stor tro på at studentene vil gå god for det.

Jeg kan forsikre deg at vi (IMB kandidater) er alle tre svært engasjert og aktive når det gjelder utformingen av den nye studieplanen. Vi holder en tett dialog med våre respektive undervisningsledere, med pågående møteaktivitet rettet mot å skape et didaktisk og inspirerende opplegg som sikrer studentene et solid kunnskapsgrunnlag for deres videre utvikling i profesjonene.

Hvis du leser mitt valgprogram vil du se at jeg understreker at fakultetsledelsen må sikrer at ansatte får den tiden og arbeidsroen som trengs for å utføre sine primæroppgaver optimalt - og der nevner jeg spesifikt at primæroppgavene inkluderer undervisning. Både forskning og undervisning krever tid. Per idag er vår arbeidstid så belastet av andre oppgaver at det begynner å bli svært vanskelig å oppnå kvalitet i noe som helst. For å få det til må det meste av fritiden - og jeg overdriver ikke på dette punktet - vies til forskning og undervisningsforberedelser. Det er klart dette går på bekostning av begge deler.

Vi forskere er i stor grad idealister. Vi er villige til å bruke vår fritid til forskning. Men et sted går grensen, og den er nådd for lengst. Får vi til forskningen, får vi entusiasme og inspirasjon for undervisning. Men får vi ikke til forskningen, vil entusiasmen for alle oppgaver generelt svinne hen.

Budskapet er klart: Bedre arbeidsforhold - bedre forskning - bedre undervisning.

Hilsen Joel

Edited by: Joel Glover on 18.nov.2014 11:34
Johan Frederik ...

Posts: 6
Registered: 21.11.11
Re: Hvordan få fokus på god undervisning?
Posted: 18.nov.2014 12:09   in response to: Elin Olaug Rosv... in response to: Elin Olaug Rosv...
  Click to reply to this thread Reply
Hei,

Takk for spørsmålet!

Jeg står på farten til et kort forskningsopphold i Milano (2 dager). Jeg reiser om 20 minutter og kan derfor bare svare meget kort.

Mine kolleger og jeg vil svært gjerne bedre og styrke undervisningen, men møter de samme hindere der som i vår forskning: Vi opplever sterk tidsnød, som i stor grad skyldes for dårlig organisering, og byråkratisering. Det er derfor en stadig frustrasjon at vi ikke får mer tid til å forberede undervisningen bedre. Dette skyldes i stor grad at våre ledere lytter altfor lite til oss som utfører undervisningen og forskningen. Vi får derfor ikke gjennomført de forbedringer vi ser er nødvendige, men kaster bort mye av vår tid på unødvendige tiltak som påtvinges ovenfra. I 2014 ble vi på IMB f.eks. tvunget til å bruke mye tid og krefter på en ny lederstruktur som de fleste av ikke ønsker eller har behov for. Vi behøver ledere som jobber med oss og ikke mot oss, så vi får frigjort tid til både god undervisning og forskning.

Hilsen Johan F. Storm
Johan Frederik ...

Posts: 6
Registered: 21.11.11
Re: Hvordan få fokus på god undervisning?
Posted: 18.nov.2014 12:10   in response to: Elin Olaug Rosv... in response to: Elin Olaug Rosv...
  Click to reply to this thread Reply
Hei,

Takk for spørsmålet!

Jeg står på farten til et kort forskningsopphold i Milano (2 dager). Jeg reiser om 20 minutter og kan derfor bare svare meget kort.

Mine kolleger og jeg vil svært gjerne bedre og styrke undervisningen, men møter de samme hindere der som i vår forskning: Vi opplever sterk tidsnød, som i stor grad skyldes for dårlig organisering, og byråkratisering. Det er derfor en stadig frustrasjon at vi ikke får mer tid til å forberede undervisningen bedre. Dette skyldes i stor grad at våre ledere lytter altfor lite til oss som utfører undervisningen og forskningen. Vi får derfor ikke gjennomført de forbedringer vi ser er nødvendige, men kaster bort mye av vår tid på unødvendige tiltak som påtvinges ovenfra. I 2014 ble vi på IMB f.eks. tvunget til å bruke mye tid og krefter på en ny lederstruktur som de fleste av ikke ønsker eller har behov for. Vi behøver ledere som jobber med oss og ikke mot oss, så vi får frigjort tid til både god undervisning og forskning.

Hilsen Johan F. Storm