Diskusjonsforum ved UiO » Rektorvalget 2013

Thread: Presentasjon av Torkil, Sunniva og TobiasPermlink Replies: 2 - Last Post: 21.mar.2013 10:11 Last Post By: torkilve
Tobias Langhoff

Posts: 1
Registered: 18.02.13
Presentasjon av Torkil, Sunniva og Tobias
Posted: 18.feb.2013 16:00
  Click to reply to this thread Reply
Universitetet i Oslo er Norges fremste og største utdanningsinstitusjon. I 200 år har UiO sin viktigste oppgave vært å utdanne gode studenter som kunne bidra til å gjøre Norge og verden til et bedre sted å være. De siste tiårene har universitetet blitt mer innadvent. UiO som institusjon er mye mer opptatt av forskning enn utdanning og kunnskapsformidling. Derfor er det er på tide med nye, unge og friske hender på rattet. Vi trenger et åpent og utfordrende Universitetet i Oslo. Derfor stiller vi til rektoratet ved UiO!

Vi er en bred allianse som består av studenten Torkil Vederhus som rektorkandidat, prorektorkandidat Sunniva Rose som er midlertidig vitenskapelig ansatt, og viserektorkandidat Tobias V. Langhoff som er fast teknisk-administrativt ansatt. Vi håper og tror alle ved UiO kan føle seg representert av oss!

Les programmet vårt, og kom gjerne på rektordebattene for å se kandidatene i aksjon. Første debatt, som er i regi av Realistforeningen på Biørnegildet, er allerede i morgen! Tirsdag 19. februar kl. 19 i auditorium 5 på Vilhelm Bjerknes' hus. Deretter er det debatt 19. mars i regi av UiO og 3. april i regi av Kulturutvalget ved Det Norske Studentersamfund. Håper å se dere der!

Diskuter gjerne løftene våre, kandidaturet vårt eller UiO i denne tråden (eventuelt på Facebook-sida vår). Spør oss om hva som helst!
mayln

Posts: 2
Registered: 20.03.13
Re: Presentasjon av Torkil, Sunniva og Tobias
Posted: 20.mar.2013 10:10   in response to: Tobias Langhoff in response to: Tobias Langhoff
  Click to reply to this thread Reply
Hei Team Torkel,

Jeg var på debatten i går og har noen spørsmål til dere:

1) Økt seminarundervisning er en ting, men skal denne undervisningen være obligatorisk?

Grunnen til at jeg spør er fordi at med dagens finansieringsordninger er "heltidsstudenten" et urealistisk krav og stille til studentene - iallefall om man skal klare det som hele tiden er mantraet - "få en relevant deltidsjobb". Disse jobbene er ofte på dagtid. Dette er et problem i møte med obligatorisk undervisning - noe jeg selv har opplevd og dermed ikke fått tatt emner jeg har hatt gode forutsetninger for å gjennomføre.

Jeg lurer altså hvordan dere stiller dere til obligatorisk undervisning? Selv mener jeg at det er studentenes ansvar å gå på undervisning om det er det de trenger, og at de heller kan lese om de får bedre utbytte av det. Det er jo en del av å gå på universitetet - å ta ansvar for egen læring (på ordentlig). Det er mange studenter som ikke klarer dette - og mener å ha lest at det er større frafall dersom det ikke er obligatorisk undervisning. Men hvilke studenter skal man legge løpet opp for? De som brenner for studiene sine og har evne til å gjennomføre - eller skal man kjøre på med "alle skal med" mantraet?
torkilve

Posts: 1
Registered: 21.03.13
Re: Presentasjon av Torkil, Sunniva og Tobias
Posted: 21.mar.2013 10:11   in response to: mayln in response to: mayln
  Click to reply to this thread Reply
Hei May-Lisbeth!
Takk for godt spørsmål!
Det er helt klart at en av universitetets største utfordringer i dag er at det ikke er mulig å være heltidsstudent. Studiestøtten er altfor lav og studentboligkrisa er et stort problem. Opp mot myndighetene vil heltidsstudentene være øverste prioritet.

Vi er for mer fleksibilitet i utdanningene, gjennom bruk av podcast og andre digitale læremidler.
Når det gjelder obligatorisk undervisning mener vi undervisning ikke skal være obligatorisk med mindre det er praksis alle burde ha vært igjennom for å kvalifisere til graden, ala. medisin. Samtidig er det fint med noen mekanismer som forplikter studentene til å bruke de gode læringsformene, som jo seminarer er. En god løsning i så måte er å la studentene velge ved starten av semesteret om de vil delta på seminarundervisning. De studentene som tar seminarundervisning og har forpliktet seg til det kan da få en vurderingsform hvor f.eks. presentasjoner i seminarene er med, mens de som ikke tar seminarer kan få en mer omfattende sluttevaluering skriftlig eller muntlig.

Slik sikrer man den fleksibiliteten du er ute etter!