Diskusjonsforum ved UiO » Språkforum

Thread: Midt på 2000-talletPermlink Replies: 1 - Last Post: 16.okt.2012 17:46 Last Post By: Eric Papazian
Torgeir Onstad

Posts: 5
Registered: 12.01.10
Midt på 2000-tallet
Posted: 10.okt.2012 09:51
  Click to reply to this thread Reply
Knyttet til tusenårsskiftet har det vært en del oppmerksomhet rettet mot uttalen av årstallene. Personlig er jeg tilhenger av "tjuetolv" framfor "totusenogtolv", men det er ikke det dette innlegget skal handle om.

Gemini er et tidsskrift som bringer forskningsnyheter fra NTNU og SINTEF, altså Trondheims svar på Apollon. I septembernummeret (nr. 3-2012) står det en artikkel om språk og biologi. Der finner jeg følgende setning: "Det ble det store oppslag av midt på 2000-tallet." (s. 16) Her er det ingen tvil om meningen. Dette skrives i 2012 og handler om noe som har hendt. Følgelig må "2000-tallet" betegne tiåret 2000-2010 og "midt på 2000-tallet" bety et tidspunkt omkring 2005.

Om noen hadde skrevet "midt på 1980-tallet", ville vel alle ha tenkt på 1985. Men om vi hadde lest "midt på 1900-tallet", ville trolig mange ha tenkt på 1950. Tilsvarende kan " 2000-tallet" sikte til tiåret 2000-2010, hundreåret 2000-2100 eller tusenåret 2000-3000. Da vil "midt på 2000-tallet" kunne bety 2005, 2050 eller 2500.

Fins det noen enkel, tydelig og naturlig måte å presisere dette på?

Torgeir Onstad

Edited by: Torgeir Onstad on 10.okt.2012 09:52
Eric Papazian

Posts: 28
Registered: 18.11.09
Re: Midt på 2000-tallet
Posted: 16.okt.2012 17:46   in response to: Torgeir Onstad in response to: Torgeir Onstad
  Click to reply to this thread Reply
Etter min mening kan ikke "2000-tallet" bety noe annet enn hundreåret 2000-2099. Det må tolkes parallelt med "1000-tallet, 1100-tallet" osv., dvs. som betegnelse på alle firesifra årstall som begynner med henh. "10" og "11". Tusenåret har vi ikke så ofte bruk for å nevne, men det inneværende kan vel ikke hete noe annet enn "det 3. tusenåret", "tida 2000-3000" el.l. Jeg tror ikke vi kan bruke uttrykksmåten med "-tallet/åra" her.

Hva skal vi så kalle tiåret 2000-2009 - og det inneværende tiåret? Tiår pleier vi å omtale ved å nevne det første året, dvs. det som betegnes med "0", + "-åra/tallet" (kanskje helst "-åra", men helst "-tallet" om hundreår, jf. "1100-tallet"), f.eks. "(19)80-åra" (hundreåret kan underforstås) = 1980-89. Om vi bruker denne uttrykksmåten også på de to første tiåra i et hundreår, får vi "00-åra" og "(20)10-åra", men ingen av dem er helt vellykte. Problemet med den første er at vi ikke får presisert hundreåret ved behov, for "2000-tallet" bør reserveres for hundreåret. Problemet med den andre er at om vi sløyfer betegnelsen for hundreåret, f.eks. "20" i "2010", så blir uttalen "ti-åra", som faller nesten sammen med sammensetninga "tiår" i b. flt. (tonelaget blir kanskje ulikt). Dessuten er ikke åra i dette tiåret grammatisk parallelle - de begynner jo ikke med "ti", men har særegne navn: "ti, elleve, tolv, tretten" osv. (det samme gjelder det første tiåret). I alle de andre tiåra betegnes åra av sammensetninger av ordet for tiåret ("tjue, tretti" osv.) + ordet for eneren, jf. "85 = åttifem". Da er ikke "2010-åra" en like god fellesbetegnelse for åra 2010-2019 som "80-åra" er for åra 80-89. Men jeg har ikke noe bedre forslag. Er det noen som har det?

Ellers hadde vi en lengre diskusjon om slike tidsuttrykk i Språkforum i 2009, se under overskrifta "Nå er det jul igjen".