Diskusjonsforum ved UiO » Språkforum

Thread: Spørmål om uttrykkPermlink Replies: 1 - Last Post: 07.okt.2012 10:48 Last Post By: Eric Papazian Threads: [ Previous | Next ]
sveinlun

Posts: 1
Registered: 26.09.12
Spørmål om uttrykk
Posted: 26.sep.2012 10:00
  Click to reply to this thread Reply
Det heiter god mat og godt drikke; kvifor godt om drikke?

Svein
Eric Papazian

Posts: 28
Registered: 18.11.09
Re: Spørmål om uttrykk
Posted: 07.okt.2012 10:48   in response to: sveinlun in response to: sveinlun
  Click to reply to this thread Reply
Tja - du kunne like godt spørre om hvorfor det heter "god mat", m.a.o. hvorfor "drikke" er intetkjønn mens "mat" er hankjønn. Eller om hvorfor mat heter "mat" og ikke noe helt annet (som det gjør i andre språk - om begrepet fins der). Kjønn er m.a.o. en KONVENSJON, det er bare slik det er, her og nå. Noe må tingene hete og et kjønn må substantivene ha, og så blir man i praksis "enige" om noe, dvs. noe slår gjennom i språkbruken og blir konvensjon. Rett nok antas grammatisk kjønn (genus) å ha opphav i en SEMANTISK (betydningsmessig) inndeling av tingene, først i levende (animat) og dødt (in-animat), deretter av levende vesen etter BIOLOGISK kjønn (sexus), som det som kjent er to av. Dette ser vi fortsatt spor av, når ord for hankjønns-vesen stort sett er gram. hankjønn (gutten, hingsten, oksen, galten, hanen...) mens ord for hunkjønnsvesen stort sett er gram. hunkjønn (jenta, hoppa, kua, purka, høna...). Men i dag kan ord for levende vesen også være intetkjønn (folk, kveg), t.o.m. i strid med sexus (kvinnfolket), og (ikke minst) ord for døde ting (som ikke har sexus) kan være gram. hankjønn eller hunkjønn. I nordisk er "sola" hunkjønn og "månen" hankjønn, i romansk er omvendt (LE soleil - LA lune). Dette kan bare fastslås, ikke forklares, og slik er det nok med "drikke" og. Jeg kan iallfall ikke se noen semantisk (eller annen) grunn til at dette ordet skulle være intetkjønn.