Diskusjonsforum ved UiO » Språkforum

Thread: nobelprisen?Permlink Replies: 3 - Last Post: 27.mai.2011 10:42 Last Post By: Svein Lie Threads: [ Previous | Next ]
Ellen Karoline ...

Posts: 3
Registered: 12.02.10
nobelprisen?
Posted: 22.mai.2011 22:30
  Click to reply to this thread Reply
Hei!

Heter det "Den første nobelprisen ble delt ut i 1901" eller "Den første Nobelprisen ble delt ut..."?

Tilsvarende (fysikkspesifikt): "Vi kan derivere planckfunksjonen.." - eller "..derivere Planckfunksjonen"? (Dette var altså en funskjon som fysikeren Max Planck beskrev).

Vennlig hilsen Ellen K. Henriksen,
Fysisk institutt
Arne Torp

Posts: 19
Registered: 12.10.09
Re: nobelprisen?
Posted: 25.mai.2011 22:34   in response to: Ellen Karoline ... in response to: Ellen Karoline ...
  Click to reply to this thread Reply
Vi mener at det bør hete nobelprisen og Planck-funksjonen.

Vi har her to eksempler på sammensatte ord med et egennavn som forledd. Reglene for dette er ikke krystallklare, men vi støtter oss her til Finn-Eriks Vinjes Skriveregler (7. utg. 1998, s. 87):

Egennavn som forledd: Sammensetninger som selv er fellesnavn, skrives på tre måter: stor forbokstav uten bindestrek, stor forbokstav med bindestrek, liten forbokstav uten bindestrek. (…) En del fast innarbeidede sammensetninger skrives med liten bokstav og uten bindestrek: akillessene, berlinerkrans, grunnlovsdagen, gudbrandsdalsost, napoleonskake, nobelpris (…)
Hit hører en rekke tekniske og vitenskapelige betegnelser med et personnavn som forledd: brinellhardhet, dieselmotor, dopplereffekt, røntgenfotografere. Når slike sammensetninger har tydelig forbindelse til det egennavn som inngår i dem, skrives de normalt med stor bokstav: Planck-konstanten.

Helsing Arne og Svein
Torgeir Onstad

Posts: 5
Registered: 12.01.10
Re: nobelprisen?
Posted: 26.mai.2011 14:18   in response to: Arne Torp in response to: Arne Torp
  Click to reply to this thread Reply
Godt spørsmål og tankevekkende svar. Men jeg skjønner ikke at "Planck" i Planck-konstanten eller Planck-funksjonen har en tydeligere forbindelse til egennavnet enn "nobel" har i nobelprisen.

Jeg har et spørsmål i samme gate. Det gjelder slike sammensetninger når vi har akronym istedenfor egennavn. De siste årene har det vært en del internasjonale skoleundersøkelser, blant annet med betegnelsen PISA. Jeg ser at mange skriver "PISA undersøkelsen", men mener at vi bør skrive PISA-undersøkelsen med bindestrek. Nå har det vært flere PISA-undersøkelser, den hittil siste i 2009. Vi snakker da om PISA 2009. Men hvordan danner jeg nå sammensetning med undersøkelse: PISA 2009 undersøkelsen, PISA 2009-undersøkelsen eller PISA-2009-undersøkelsen?

For et par år siden var det noen PISA-forskere som laget et nytt prosjekt med utgangspunkt i PISA-resultater. Det nye prosjektet kalte de PISA+. Hva skriver jeg nå: PISA+ undersøkelsen eller PISA+-undersøkelsen?

Torgeir Onstad
Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Svein Lie

Posts: 43
Registered: 12.10.09
Re: nobelprisen?
Posted: 27.mai.2011 10:36   in response to: Torgeir Onstad in response to: Torgeir Onstad
  Click to reply to this thread Reply
Vi forstår godt at svaret vårt ikke oppfattes som innlysende. Vi hadde litt drøfting internt også, og vi valgte å sitere vår gamle autoritet og kollega Vinje. Men det kan absolutt diskuteres hva som er rett. Og når det gjelder denne Planck-funksjonen, er vårt kjennskap til den svært så tynt, så det kan godt være at den bør skrives som røntgenfotografering o.l., hvis det er så at dette er en godt innarbeidd faglig term.

Når det gjelder nobelprisen, er vår innsikt litt bedre, mener vi. Det er jo navn på en serie priser, mens den enkelte heter Nobels fredspris o.l. Og prisene er så allment kjent at vi mener det kan forsvares å oppfatte dem som fellesnavn (appellativer) og dermed skrive nobelprisen med liten forbokstav. Derimot ville vi nok skrive Abelprisen og Holbergprisen, som er offisielle navn på priser. – En annen side ved dette er at vi da betrakter disse termene som egennavn (proprier), hvis ikke, skulle de hatt bindestrek, som vi har i Holberg-stykke, Obama-besøk o.l.

Så til PISA. Her må det bli PISA-undersøkelsen, med bindestrek, som i UiO-ansatt, USA-besøk, NATO-offensiv o.l. Det slurves nok, men bindestreken skal være med, om en vil skrive rett. Hva så med PISA 2009? Vi mener at en det beste her er å skrive PISA-undersøkelsen 2009.

Men hva så med PISA+? I og for seg er det vel ikke noe i veien for å skrive PISA+-undersøkelsen. Jeg ser at det på hjemmesida står dels PISA+-prosjektet, dels PISA+ prosjektet, og av disse to skrivemåtene mener vi klart at det er den første, med bindestrek, som er den rette. Men det kan jo se litt underlig ut med både + og – her, så i mange sammenhenger ville det kanskje være like bra å skrive prosjektet PISA+, og dermed også undersøkelsen gjort av PISA+ e.l. En sak er jo hva som er rett språk, en annen sak er hva som er godt språk.

Svein Lie (som altså ikke er han Svein Lie som er med på PISA+-prosjektet)