Diskusjonsforum ved UiO » Språkforum

Thread: Oppbygging/oppbygningPermlink Replies: 1 - Last Post: 09.mai.2011 14:10 Last Post By: Svein Lie Threads: [ Previous | Next ]
robinbjo

Posts: 1
Registered: 04.05.11
Oppbygging/oppbygning
Posted: 04.mai.2011 14:46
  Click to reply to this thread Reply
Jeg forstår det som disse orda ikke betyr det samme og at vi for mitt studieprogram Matematikk, informatikk og teknologi (og ved spansk induksjon alle studieprogram ved UiO) bruker dette feil: http://www.uio.no/studier/program/mit/oppbygging/

Mitt spørsmål er derfor enkelt: Er det korrekte å skrive oppbygning istedenfor oppbygging her?
Svein Lie

Posts: 43
Registered: 12.10.09
Re: Oppbygging/oppbygning
Posted: 06.mai.2011 12:50   in response to: robinbjo in response to: robinbjo
  Click to reply to this thread Reply
Spørsmål om bruk av suffiksene –ing og –ning er gjengangere i spørrespalter om språk, så det måtte jo komme her også. Og fordelingen av disse er ikke alltid helt grei. Suffikset –ing er det vanligste, det kan legges til nesten alle verb, også nye innlånte: kvitring, blogging. Og hovedbetydningen er ’det å + betydningen av verbet’, dvs. skyting er det å skyte. Suffikset –ning fins ved mange verb (især i bokmål), men ikke alle, derfor heter det bare parkering, maling, sending, sikring. Betydningen kan være den samme: gransking = granskning, øking = økning, matlaging = matlagning. Men ord på –ning kan også ha en annen betydning, oftest resultatet av handlingen, som i bygning, demning, skapning. Eller det kan ha både resultatbetydning og handlingsbetydning, som i tolkning. Men også ord på –ing kan ha en mer konkret betydning: regjering, avling, maling.

Så til ditt eksempel om oppbygging av et studium. Her har UiO gjennomført formen oppbygging som overskrift på slike sider, mens det studieprogrammet du viser til, bruker oppbygning i teksten. Her er det vel rimelig å tolke uttrykket som at det angir verbalhandlinga, altså ’Hvordan bygger du opp studiet ditt?’, og da må formen oppbygging være helt kurant (jf. nedbygging, utbygging). Men det er selvfølgelig heller ikke noe i veien med formen oppbygning her, om en foretrekker det.

Jeg håper dette var - skal vi si - til litt oppbyggelse ...?