Diskusjonsforum ved UiO » Språkforum

Thread: En syntaktisk anglicism?Permlink Replies: 1 - Last Post: 02.mai.2011 17:36 Last Post By: Eric Papazian Threads: [ Previous | Next ]
oliverbl

Posts: 2
Registered: 03.02.10
En syntaktisk anglicism?
Posted: 28.apr.2011 12:42
  Click to reply to this thread Reply
Jag har under sista tiden stött på flera egendomligt konstruerade norska meningar, som inleds med ett långt och invecklat subjektspredikativ i förfältet. Här ett exempel ur Cinematekets katalog för maj/juni 2011 (sid. 21):

"Basert på førstehåndsobservasjoner fra journalisten Mark Boal, er dette Bigelows studie av en bombe-enhet i Irak."

Konstruktionen påminner mig om engelskspråkig resebroschyrsjargong, och dylik text där man ska uttrycka så många saker som möjligt med begränsad teckenmängd, jfr följande exempel ur Lonely Planets "Estonia, Latvia & Lithuania" (4. upplagan, s. 172):

"Refreshingly unpretentious, Latvia manages to tantalise even the most jaded traveller."

Jag tänker vara oförskämt normativ och påstå att konstruktionen är dålig skandinaviska, med vilket jag menar att den låter konstig (ogrammatiskt) i mina öron och att den antagligen är en relativt ny anglicism. Men kanske denna uppbyggnad har anor och är mera kurant i norskan än i svenskan, och jag tar fel ang. dess grammatikalitet (appråpå anglicismer). Vad säger experterna?
Eric Papazian

Posts: 28
Registered: 18.11.09
Re: En syntaktisk anglicism?
Posted: 02.mai.2011 17:36   in response to: oliverbl in response to: oliverbl
  Click to reply to this thread Reply
Jeg er enig i at dette iallfall ikke er god norsk, kanskje til og med ugrammatisk. Om det skyldes dårlig oversettelse fra engelsk, veit jeg ikke, men det er neppe en vanlig anglisisme eller (ny) konstruksjon i norsk i det hele, men snarere en glipp fra denne ene skribenten. Feilen er etter min mening at partisipp-konstruksjonen er plassert først og ikke sist. "Dette er Bigelows studie av en bombeenhet i Irak, basert på førstehåndsobservasjoner fra journalisten Mark Boal" syns jeg nemlig låter helt greit. Det henger trolig sammen med at partisipp-konstruksjonen ikke er subjekts-predikativet, men bare EN DEL av subjekts-predikativet, som er "Bigelows studie av en bombeenhet i Irak, basert på ...Mark Boal" (det må være studien som er basert på observasjonene til journalisten). De to leddene hører m.a.o. sammen og kan ikke splittes, som i original-versjonen. Om en gjør underleddet (partisipp-konstruksjonen) om til en relativ-setning, altså "Bigelows studie av en bombeenhet i Irak, som er basert på.førstehånds-observasjonene til journalisten Mark Boal", blir det kanskje enda bedre norsk - iallfall mer muntlig og uformelt.