Diskusjonsforum ved UiO » Språkforum

Thread: MN fakultet?Permlink Replies: 1 - Last Post: 22.nov.2010 11:16 Last Post By: Svein Lie Threads: [ Previous | Next ]
Camilla Eidsten...

Posts: 3
Registered: 31.03.08
MN fakultet?
Posted: 18.nov.2010 16:00
  Click to reply to this thread Reply
"Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet" bruker "MN fakultet" for å gjøre et langt navn kort og mer lesbart. Jeg savner sårt bindestreken, dette er vel en orddelingsfeil? Hva sier ekspertene?
Svein Lie

Posts: 43
Registered: 12.10.09
Re: MN fakultet?
Posted: 20.nov.2010 18:31   in response to: Camilla Eidsten... in response to: Camilla Eidsten...
  Click to reply to this thread Reply
Du har helt rett. Å skrive 'MN fakultet' uten bindestrek er feil. Det skal være bindestrek (og bestemt form): MN-fakultetet. Det blir som ved LO-sjefen, NSB-toppene UHR-møtet, VM-troppen o.l.

Men når det er sagt: Det virker som fakultetet skriver nokså korrekt på sine egne sider, så vidt jeg kan se, f.eks. her: http://www.matnat.uio.no/fakultetet/. Og søker jeg på nettet på 'MN fakultet', får jeg nesten bare eksempler med bindestrek, så den gale skrivemåten er iallfall ikke dominerende, ser det ut til. Men det er jo bra å si ifra når det gjøres feil.

Med det samme vi er inne på slike navn: Også enkelte andre fakulteter forkorter navnet sitt på samme måte, og det vil vel helst si SV-fakultetet og UV-fakultetet. For HF er det litt mer komplisert. Før het det Det historisk-filosofiske fakultet, og da kunne en benevne det HF-fakultetet. Så skiftet det navn til Det humanistiske fakultet, men det beholdt forkortelsen HF, og dermed står ikke lenger F for filosofisk, men for fakultet, på samme måte som en bruker TF for Teologisk fakultet. Og da blir det ikke lenger naturlig å skrive HF-fakultetet - det holder med HF.