Diskusjonsforum ved UiO » Språkforum

Thread: Dobbelt bestemmelse?Permlink Replies: 1 - Last Post: 26.mar.2010 12:01 Last Post By: Eric Papazian
Aasta Marie Bjo...

Posts: 1
Registered: 24.03.10
Dobbelt bestemmelse?
Posted: 24.mar.2010 14:56
  Click to reply to this thread Reply
Hei,
når Olav Duun skriver f.eks. "i kvar liten tingen" eller "Endelig la Jens i vegen ein kvelden.", kan jeg enkelt og greit kalle det "dobbelt bestemmelse"? Eller finnes det bedre beregper for å beskrive bruken av dobbelt bestemt form, som vel er typisk for trønderdialekten?
Eric Papazian

Posts: 28
Registered: 18.11.09
Re: Dobbelt bestemmelse?
Posted: 26.mar.2010 11:59   in response to: Aasta Marie Bjo... in response to: Aasta Marie Bjo...
  Click to reply to this thread Reply
"Dobbelt bestemmelse" er et fenomen i nordisk utenom dansk som henger sammen med at nordisk har etterhengt bestemt artikkel, og består at vi har både et (eller flere) bestemmerord (determinativ), ev. et adjektiv i bestemt form, og bestemt form av substantivet. F.eks. "den(ne) bilen, den nye bilen, bilen min". I det siste tilfellet, med et possessivt determinativ (de gamle "adjektiviske pronomena" regnes nå som en egen ordklasse, determinativ), er bestemmerordet etterstilt. Det er det normale i norsk, men når possessivet skal framheves, står det foran med substantivet i ub. form, altså "MIN bil" (i formelt bokmål også stundom ellers, som en arv fra dansk).

Etter dette kan "ein kvelden" ikke være dobbelt bestemmelse, siden "ein" er den UBESTEMTE artikkelen og står normalt med substantivet i ubestemt form. Men i enkelte faste uttrykk kan vi altså ha bestemt form. Dette forekommer i dialektene, men akkurat hvor utbredt det er, er ukjent. Det er notert fra Duun, Krokann, Garborg og Sivle, altså forfattere fra Trøndelag og Vestlandet.

"Kvar/hver" regnes derimot som et determinativ, nærmere bestemt et mengdeord (kvantor), så her kan vi nok snakke om en spesiell form for dobbelt bestemmelse. Det vanlige er rett nok enkel bestemmelse, med substantivet i ubestemt form: "kvar dag, hvert barn", men nynorsk kan også ha det i bestemt form, som i eksemplet ditt, ifølge Norsk referansegrammatikk (s. 299). Også her er dialektgrunnlaget uvisst, men det skal være særlig Vestlandet, + trolig (deler av) Trøndelag, etter Duun å dømme.

Innlegget er endret av: Eric Papazian