Diskusjonsforum ved UiO » Det juridiske fakultet » Rettsvitenskap, spørsmål og kommentarer

Thread: Erstatning ved brudd på retteplikten i kontraktsrettenPermlink Replies: 1 - Last Post: 04.mai.2015 16:51 Last Post By: Kåre Lilleholt
jancbo

Posts: 1
Registered: 04.05.15
Erstatning ved brudd på retteplikten i kontraktsretten
Posted: 04.mai.2015 16:10
  Click to reply to this thread Reply
Hei!

Jeg har et spørsmål relatert til brudd på retteplikten i kontraktsretten.

Er det forsvarlig å legge til grunn et objektivt erstatningsansvar ved brudd på retteplikten utenfor kjøpsloven?

Verken hvtjl. eller buofl. har en tilsvarende bestemmelse som kjl. §34(3). Grunnen til at jeg lurer er at hvis man ikke kan gjøre dette får vel det en del praktiske konsekvenser. Man må da etter buofl og hvtjl falle tilbake på et prisavslag satt etter utbedringskostnadene. Hvis disse overstiger prisen på prosjektet ligger det vel i prisavslagets natur at det overskytende ikke kan dekkes. Etter kjl. §34(3) ville man kunne fått dekket alt. Må man da finne frem til et annet ansvarsgrunnlag etter hvtjl. og buofl. eller kan man vise til kjl. §34(3)(og løsningen i NS-kontraktene) og legge et objektivt erstatningsgrunnlag til grunn?
Kåre Lilleholt

Posts: 173
Registered: 07.09.09
Re: Erstatning ved brudd på retteplikten i kontraktsretten
Posted: 04.mai.2015 16:51   in response to: jancbo in response to: jancbo
  Click to reply to this thread Reply
Fin observasjon. Eg trur det kanskje blir for formalistisk å leggje så mykje i ordet "prisavslag" at avslaget ikkje kan overstige vederlaget.

Kanskje andre har synspunkt?