Diskusjonsforum ved UiO » Det juridiske fakultet » Rettsvitenskap, spørsmål og kommentarer

Thread: Spørsmål og svar om pantel § 4-10Permlink Replies: 0
Erik Røsæg

Posts: 15
Registered: 19.04.10
Spørsmål og svar om pantel § 4-10
Posted: 04.feb.2015 10:43
  Click to reply to this thread Reply
Hei Erik,

Jeg har et spørsmål vedr. panteloven § 4-10. I tredje ledd står det at § 4-4 annet ledd gjelder tilsvarende. I boken til Skoghøy (nederst på s. 84 og s. 85) og i ot.prp. nr. 53 (1990-1991) s. 23 står det at denne henvisningen er inntatt for å klargjøre at definisjonen av enkle pengekrav i § 4-4 skal gjelde også for § 4-10. Annet ledd i § 4-4 inneholder imidlertid ikke definisjonen, det er det jo tredje ledd som gjør. Skoghøy skriver også at § 4-10 har en uttrykkelig henvisning til § 4-4 tredje ledd, men det stemmer altså ikke, det henvises til andre ledd.

Beror dette på en inkurie, altså at det egentlig skal være en henvisning til tredje ledd i stedet for andre ledd? Eller er meningen rett og slett å henvise til andre ledd, som jo handler om adgangen til å pantsette innskudd på konto til fordel for kredittinstitusjonen selv?

Jeg synes det hele var veldig forvirrende, så jeg hadde satt stor pris på om du kunne svare meg på dette.

Vennlig hilsen
---

SVAR:
Hei

Jeg tror simpelthen de glemte å endre henvisningen i § 4-10 da de satte inn et nytt annet ledd i § 4-4. Da må man lese henvisningen i § 4-10 som om den var til § 4-4 tredje ledd.

Mvh Erik

Edited by: Erik Røsæg on 12.jun.2015 11:11

Edited by: Erik Røsæg on 12.jun.2015 11:12