Diskusjonsforum ved UiO » Det juridiske fakultet » Rettsvitenskap, spørsmål og kommentarer

Thread: Direktekrav ved cesjonPermlink Replies: 5 - Last Post: 10.des.2014 10:28 Last Post By: Kåre Lilleholt
carolihk

Posts: 6
Registered: 14.11.14
Direktekrav ved cesjon
Posted: 09.des.2014 12:31
  Click to reply to this thread Reply
Hei,

Jeg har et spørsmål om en oppgave vi har jobbet med på kurs i obligasjonsrett I og II, JUS3111.

Spørsmålet gjelder oppgave 11 i kursmaterialet.

I tvisten mellom Storvidda Handelsbank og Lars Holms Hotell blir det spørsmål om direktekrav etter cesjon. Lars Holms Hotell er selger av en fordring, Ole Volds Inkasso er mellomleddet, og Storvidda Handelsbank er kjøper. Mørk-Kirkerud er debitor cessus.

Sånn jeg forstår sensorveiledningen, så kan direktekrav drøftes ut i fra to grunnlag… Enten etter kjl. § 84 eller etter veritasansvaret i gbl. § 9.

Det jeg ikke forstår er hvordan man drøfter direktekrav ut i fra gbl. § 9, og jeg kan egentlig ikke forstå at det stemmer.

Slik jeg har lært direktekrav, ser du først om det foreligger en adgang for å gå direkte på det tidligere ledd (selger). Deretter må det foreligge grunnlag for kravet i form av mislighold og ansvar. I mine øyne er veritasansvaret et ansvarsgrunnlag, og ikke grunnlag for direktekravsadgangen i seg selv, uten å gå innom kjl. § 84 eller den ulovfestede direktekravsdrøftelsen?

Spørsmålet er dette:
Kan direktekrav ha grunnlag i veritasansvaret alene?
Eller kan kjl. og gbl. kombineres? Så man ser om det er direktekravsadgang og mangel etter kjl. § 84 og § 17, og ansvar etter gbl. § 9?

Link til sensorveiledning: http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR3000/oppgaver/h13/sensorveileding-jur3000-dag-1-h13-revidert-2611.pdf

Takk for all hjelp!
carolihk

Posts: 6
Registered: 14.11.14
Re: Direktekrav ved cesjon
Posted: 09.des.2014 13:34   in response to: carolihk in response to: carolihk
  Click to reply to this thread Reply
Jeg tror jeg skjønte det...

Direktekravsadgang kan tilkjennes etter veritasansvaret dersom du kommer til at dette gjelder over flere ledd. Da trenger du ikke noe mer grunnlag for direkte krav enn nettopp dette ansvaret.

Stemmer det?
Kåre Lilleholt

Posts: 173
Registered: 07.09.09
Re: Direktekrav ved cesjon
Posted: 09.des.2014 13:55   in response to: carolihk in response to: carolihk
  Click to reply to this thread Reply
Ved direktekrav spør vi gjerne om C, som har ein kontrakt med B, kan gjera gjeldande mot A mishaldskrav som B har på grunnlag av avtale med A. Gjeldsbrevlova § 9 kan, som du er inne på, gje grunnlag for eit betre krav frå B mot A enn kjøpslova isolert kan, og dette kan vera til hjelp for C når han vil gjera ansvar gjeldande etter kjl. § 84.

På same måte som du har eg litt vanskar med å sjå at gbl. § 9 skal gje eit sjølvstendig grunnlag for krav mot A. Såkalla endossement reiser særleg spørsmål, men så vidt eg skjønar er det ikkje tale om endossement her (og det er ikkje akkurat slikt folk plar halde på med lenger).

Men kanskje andre ser poeng som eg ikkje ser?
Kåre Lilleholt

Posts: 173
Registered: 07.09.09
Re: Direktekrav ved cesjon
Posted: 09.des.2014 13:56   in response to: Kåre Lilleholt in response to: Kåre Lilleholt
  Click to reply to this thread Reply
No posta eg svaret før eg såg ditt andre innlegg. Ja, slik synest resonnementet vera i rettleiinga, men eg greier ikkje heilt å sjå grunnlaget for standpunktet likevel.
carolihk

Posts: 6
Registered: 14.11.14
Re: Direktekrav ved cesjon
Posted: 10.des.2014 10:04   in response to: Kåre Lilleholt in response to: Kåre Lilleholt
  Click to reply to this thread Reply
Jeg sliter litt med å forstå det jeg også.

Hadde det ikke vært mer hensiktsmessig å først se til kjl. § 84 for direktekravsadgangen, deretter kjl. § 17 for mangelsvurderingen, og så § 21 for tidspunkt for mangel?

I § 21 (2) heter det at selgeren også svarer for etterfølgende feil (som det er i oppgavens tilfelle pga. motregningsretten) dersom han har påtatt seg ansvar for tingen.

Her er det jeg tenker at veritasansvaret kan komme inn, som grunnlag for hvorfor han burde svare for etterfølgende feil.

Blir det helt feil å gjøre det sånn?
Kåre Lilleholt

Posts: 173
Registered: 07.09.09
Re: Direktekrav ved cesjon
Posted: 10.des.2014 10:28   in response to: carolihk in response to: carolihk
  Click to reply to this thread Reply
Det synest eg verkar forstandig. Vi får sjå det slik at gbl. §§ 9 og 10 supplerer kjøpslova.