Diskusjonsforum ved UiO » Det juridiske fakultet » Rettsvitenskap, spørsmål og kommentarer

Thread: Arv av servitutterPermlink Replies: 1 - Last Post: 28.okt.2014 12:42 Last Post By: Kåre Lilleholt
nathaliu

Posts: 2
Registered: 28.10.14
Arv av servitutter
Posted: 28.okt.2014 10:07
  Click to reply to this thread Reply
Kan personlige servitutter gå i arv?
Er det evt. forskjell på arv etter loven og arv etter testament?
Kåre Lilleholt

Posts: 173
Registered: 07.09.09
Re: Arv av servitutter
Posted: 28.okt.2014 12:42   in response to: nathaliu in response to: nathaliu
  Click to reply to this thread Reply
Utgangspunktet er at ein servitutt som kan overførast, også kan gå i arv.

Retten (overfor grunneigaren) til å overføre servitutten til andre, kan vera avgrensa i avtalen. Der avtalen ikkje regulerer spørsmålet, er servituttlova § 9 ein bakgrunnsregel. I prinsippet kan retten til å overføre ved disposisjon og retten til å overta ved arv vera ulikt regulerte, og ein kan tenkje seg ulik regulering i avtalen av testamentsarv og legalarv (vel gjerne slik at overgang til livsarvingar er lettare å godta enn overføring til andre).