Diskusjonsforum ved UiO » Det juridiske fakultet » Rettsvitenskap, spørsmål og kommentarer

Thread: AvbestillingPermlink Replies: 2 - Last Post: 28.nov.2013 14:59 Last Post By: aurorawu
aurorawu

Posts: 2
Registered: 28.11.13
Avbestilling
Posted: 28.nov.2013 12:05
  Click to reply to this thread Reply
Hei,

Etter kjl. § 52 (1) foreligger det ikke en alminnelig rett til avbestilling i kjøp. Hagstrøm skriver i sin 2. utg av "Obligasjonsrett" at:

"Når det er innført en lovbestemmelse med en så sterk rettspolitisk begrunnelse, og retten til avbestilling i så liten grad har vært avklart ellers, kan det være grunn til å legge betydelig vekt på prinsippet i kjl. § 52 (2) for avbestillingsspørsmål i sin alminnelighet."

Mener han da at det kan oppstilles et alminnelig prinsipp om rett til avbestilling (mot erstatning), også utenfor tilvirkningskjøp?

På forhånd takk for svar!
Kåre Lilleholt

Posts: 173
Registered: 07.09.09
Re: Avbestilling
Posted: 28.nov.2013 13:39   in response to: aurorawu in response to: aurorawu
  Click to reply to this thread Reply
Tja, det går vel fram av samanhengen at forfattaren er skeptisk til avbestillingsrett utanom tilverknadskjøp (sjå særleg omtalen av dommen frå 1924)?
aurorawu

Posts: 2
Registered: 28.11.13
Re: Avbestilling
Posted: 28.nov.2013 14:59   in response to: Kåre Lilleholt in response to: Kåre Lilleholt
  Click to reply to this thread Reply
Tusen takk for raskt svar!