Diskusjonsforum ved UiO » Det juridiske fakultet » Rettsvitenskap, spørsmål og kommentarer

Thread: Fkjl. § 49 (2)Permlink Replies: 2 - Last Post: 13.sep.2013 15:38 Last Post By: Roy Beng Leong ...
Roy Beng Leong ...

Posts: 2
Registered: 13.09.13
Fkjl. § 49 (2)
Posted: 13.sep.2013 12:16
  Click to reply to this thread Reply
Hei,

Hva ligger i fkjl. § 49 annet ledd annet punktum? For ordens skyld: "En part kan likevel holde tilbake det som er mottatt, inntil den andre gir tilbake det han eller hun har fått".

Ved heving av forbrukerkjøp over eksempelvis internett, forstår jeg det slik at forbruker kan holde tilbake tingen til kjøpesummen er tilbakebetalt. Imidlertid forstår jeg av ordlyden at selger også har anledning til å benytte denne tilbakeholdsretten hva angår kjøpesummen. Skal dette tolkes slik at den parten som ikke er den første til å rette kravet om å "holde tilbake det som er mottatt", blir avskåret fra denne retten?

På forhånd takk!

Edited by: Roy Beng Leong Sieh on 13.sep.2013 12:18
Kåre Lilleholt

Posts: 173
Registered: 07.09.09
Re: Fkjl. § 49 (2)
Posted: 13.sep.2013 14:16   in response to: Roy Beng Leong ... in response to: Roy Beng Leong ...
  Click to reply to this thread Reply
Begge partar kan halde tilbake -- ikkje berre den som krev det først. Slike reglar om samtidig utveksling kan by på praktiske vanskar av og til. Dersom ein ikkje kan møtast (som når du går tilbake til butikken med ei vare), kan eit eksempel vera at du sender tingen mot oppkrav (seljaren får da utlevert tingen mot å betale til posten eller annan transportør).
Roy Beng Leong ...

Posts: 2
Registered: 13.09.13
Re: Fkjl. § 49 (2)
Posted: 13.sep.2013 15:38   in response to: Kåre Lilleholt in response to: Kåre Lilleholt
  Click to reply to this thread Reply
Tusen takk for svar!