Diskusjonsforum ved UiO » Det juridiske fakultet » Rettsvitenskap, spørsmål og kommentarer

Thread: Mortifikasjon av aksjerPermlink Replies: 1 - Last Post: 13.aug.2013 10:56 Last Post By: Kåre Lilleholt
mettewn

Posts: 2
Registered: 01.05.13
Mortifikasjon av aksjer
Posted: 09.aug.2013 13:05
  Click to reply to this thread Reply
Hei!

Jeg har et spørsmål om mortifikasjon av uregisterte aksjer. Er dette mulig? Forarbeidene til aksjeloven argumenterer for at aksjeloven er basert på gjeldsbrevslovens regler om ekstinksjon av enkle fordringer. Morten Kinander har skrevet en artikkel om prinsipper for ekstinksjon og vindikasjon av uregisterte aksjer, men jeg ble ikke noe klokere på spørsmålet om mortifikasjon av aksjer.

Håper noen kan hjelpe meg med denne lille finurligheten!
Kåre Lilleholt

Posts: 173
Registered: 07.09.09
Re: Mortifikasjon av aksjer
Posted: 13.aug.2013 10:56   in response to: mettewn in response to: mettewn
  Click to reply to this thread Reply
Mortifikasjon er aktuelt berre for dokument, og da for dokument som kreditor treng for å gjera retten sin gjeldande, eventuelt dokument som kan føre til at debitors plikt oppstår på nytt (sjå framstillinga i Trygve Bergsåker, +Pengekravsrett+).

Aksjar i norske aksjeselskap kan ikkje lenger knytast til dokument som har slike eigenskapar. Eldre aksjebrev mista sine rettslege eigenskapar eitt år etter at aksjelova tok til å gjelde (asl. § 21-2 nr. 11). Dermed er det ikkje lenger aktuelt med mortifikasjon.