Diskusjonsforum ved UiO » Språkforum

Thread: Navn på universiteter i NordenPermlink Replies: 4 - Last Post: 29.aug.2012 10:38 Last Post By: Eric Papazian
Svein Lie

Posts: 43
Registered: 12.10.09
Navn på universiteter i Norden
Posted: 26.jan.2010 15:09
  Click to reply to this thread Reply
UiO har sendt ut et forslag til ny strategisk plan. Vi skal ikke ta opp innholdet her, men språket er relevant for vår spalte. I planen er det nok noen språkfeil, men de fleste er nokså trivielle, så de skal forbli unevnt. Men det er ett tema jeg vil ta opp her, for det er i forslaget flere ganger nevnt andre universiteter, især nordiske, og hvordan benevner vi disse?

For det første: Ordet universitet kan være del av et navn, men også brukes som fellesnavn. I det siste tilfellet skal det jo ha liten u-. Det betyr at vi f.eks. kan skrive universitetet i Ås, for Ås har jo et universitet, som få husker navnet på, og da kan en jo skrive det slik, for det betyr jo bare ’det universitetet som er i Ås’. Men vi kan ikke skrive Universitetet i Ås, for da blir det egennavn, og navnet er jo feil. – Dette er vel trivielt, men ikke mer enn at det i utkastet til plan står (s. 7) ”samme antall vitenskapelig ansatte og studenter som Universitetene i Stockholm, Lund, Göteborg og Århus”. Her må det være liten u.

På samme side står det ”I Norden er det bare Universitetet i København og Helsinki som har …”. Her bør det enten stå liten u.: ”bare universitetene i København og Helsingfors” eller begge de korrekte egennavnene i full form. Og hva er så de? Jo, i Danmark, Sverige og Finland har navnene en annen struktur med (vanligvis) bynavnet først, ev. tillagt -s. Det heter derfor Uppsala universitet og Københavns Universitet, for å ta Nordens to eldste universiteter (hvilket er nr. 3?), Lunds universitet osv. Og som navnene antyder: Danske universiteter bruker stor U-, svenske (og finske) liten u-. – Og en detalj til, som gjelder Danmark: Byen heter Århus, men universitetet heter Aarhus Universitet (mens Aalborg helst bruker Aa i begge tilfeller).

Hva så med Finland? Her kommer enda et prinsipp til. I planutkastet står det et par steder Helsinki, men her er det slik at vi oppfatter de svenske formene som de mest naturlige å bruke i Norge, altså Helsingfors (og Åbo, Tammerfors, Uleåborg osv.), ikke Helsinki (Turku, Tampere, Oulu osv.). For også svensk er offisielt språk i Finland, og den svenske navneformen har alltid vært den foretrukne formen også i Danmark og Norge, så den svenske formen er på en måte også norsk. Dermed bør vi på norsk også bruke navneformen Helsingfors universitet, Åbo universitet osv. (Åbo har forresten også et annet – reint svenskspråklig – universitet, som heter Åbo Akademi.)

Så langt utkastet til ny strategisk plan. Men går vi ut på UiOs web, finner vi flere merkelige universitetsnavn, f.eks. her: http://www.uio.no/studier/utland/europa/finland/turku-uni/iln.xml . Dette er vevsider på norsk, men universitetsnavnet står på engelsk: University of Turku, og det blir jo riv ruskende galt. Her skal det selvfølgelig stå Åbo universitet.

Når vi kommer enda lenger ut, til land med språk de fleste av oss ikke forstår, kan det være grunn til å fornorske navnet, f.eks. Universitetet i Budapest eller Universitetet i Kuala Lumpur, men ikke til å bruke en engelsk form når det ikke er et engelskspråklig universitet. Enten må en bruke den lokale navneformen eller en norsk oversettelse, ikke den engelske varianten. Men om vi ser den større oversikten fra dem som styrer med studentutveksling, på http://www.uio.no/studier/utland/europa/ har UiO tråkka feil også når det gjelder flere andre universiteter, bl.a. Reykjavík, Tórshavn og Tartu. Her må en i en norsk tekst enten bruke de originale navnene: Háskóli Íslands, Fróðskaparsetur Føroya og Tartu Ülikool, eller norske oversettelser som Islands universitet osv., men ikke de engelske, som ikke har noe som helst i en norskspråklig tekst å gjøre!

SL
Kjetil Rå Hauge

Posts: 6
Registered: 02.12.09
Re: Navn på universiteter i Norden
Posted: 11.feb.2011 23:48   in response to: Svein Lie in response to: Svein Lie
  Click to reply to this thread Reply
Byen heter Århus

Skjerpings, Svein - byen heter Aarhus nå: http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7355743
Svein Lie

Posts: 43
Registered: 12.10.09
Re: Navn på universiteter i Norden
Posted: 14.feb.2011 13:41   in response to: Kjetil Rå Hauge in response to: Kjetil Rå Hauge
  Click to reply to this thread Reply
Det enkle svaret er: Jada, jeg hadde rett, og du har rett. I 2010 het det Århus, men Aalborg, i 2011 heter det Aarhus og Aalborg. Dette stemmer hvis vi legger mest vekt på hva kommunene sjøl bestemmer og foretrekker.

Det mer kompliserte svaret er: Om vi ser på anbefalingene fra Dansk Sprognævn, så er det alltid korrekt å bruke Å i disse stedsnavnene:

"Den 1. januar skiftede Århus Kommune bolle-å’et ud med et dobbelt-a i sin egen stavemåde af byens navn. Det er dog stadig korrekt for alle andre end kommunens ansatte at bruge bolle-å hvis de hellere vil det." (http://dsn.dk/nyt/nyheder/2011/aarhus-eller-aarhus)
sindreeh

Posts: 1
Registered: 20.08.12
Re: Navn på universiteter i Norden
Posted: 20.aug.2012 13:21   in response to: Svein Lie in response to: Svein Lie
  Click to reply to this thread Reply
Men bør det da helst hete Princeton University eller Princeton universitetet i en norsk tekst?
Eric Papazian

Posts: 28
Registered: 18.11.09
Re: Navn på universiteter i Norden
Posted: 29.aug.2012 10:38   in response to: sindreeh in response to: sindreeh
  Click to reply to this thread Reply
Svein Lie er blitt pensjonist, og UiO gir han ikke lenger tilgang til
Språkforum. Men han skriver at han ville svare på det siste innlegget
slik:

Alternativene er vel her flere: Princeton University,
Princeton-universitetet eller Princeton universitet. Jeg tror nok jeg
ville foretrekke det første. Engelsk er vel kjent i Norge, og da synes
jeg det er naturlig å bruke den originale navneformen. Er språket på
stedet mindre kjent, blir det mer naturlig å bruke en norsk variant, som
Vilnius universitet eller Universitetet i Vilnius. Men den siste
uttrykksmåten passer ikke når navnet ikke er byen eller området
universitetet ligger, som Harvard University, Columbia University o.a.,
og det samme kan vel sies også om Princeton, sjøl om det også er en
liten by. En annen sak: Et universitet som New York University, bør ikke
kalles Universitetet i New York, for byen har mange andre universiteter,
så det blir misvisende.