Diskusjonsforum ved UiO » Språkforum

Thread: Om å være kompetentPermlink Replies: 6 - Last Post: 31.mai.2012 23:33 Last Post By: Sverre Holm
Torgeir Onstad

Posts: 5
Registered: 12.01.10
Om å være kompetent
Posted: 10.feb.2012 12:36
  Click to reply to this thread Reply
I våre dager snakkes og skrives det mye om digital kompetanse. Men hvis jeg HAR digital kompetanse, hva ER jeg da? Digital kompetent, digital-kompetent, digitalkompetent eller digitalt kompetent?
Eric Papazian

Posts: 28
Registered: 18.11.09
Re: Om å være kompetent
Posted: 14.feb.2012 10:40   in response to: Torgeir Onstad in response to: Torgeir Onstad
  Click to reply to this thread Reply
For å ta det grammatiske først: Det må hete enten "digitalkompetent" (ev. med bindestrek), som en sammensetning av to adjektiver der det første er ubøyd, eller "digitalt kompetent", som en syntaktisk kombinasjon av to adjektiver der det første er underordna (står til, modifiserer) det andre. Da må det stå i intetkjønn, jf. at det må hete "sværT kompetent". Men jeg syns verken "digital kompetanse (digitalkompetanse)" eller "digitalt kompetent (digitalkompetent)" er særlig gode uttrykk, iallfall om man henvender seg til et vanlig publikum og ikke til spesialister eller er nødt til å imponere noen. "Digital" er for de fleste et fremmeord - bl.a. for meg, må jeg tilstå. I ordboka står det at det er fra engelsk, der det kommer av "digit", siffer (0-9), som igjen kommer av latin "digitus", finger (som kunne brukes til å telle). "Digital" betyr derfor "som har med siffer/tall å gjøre", jf. at ei digital klokke er ei klokke som viser tida med tall istedenfor visere. En som er digitalt kompetent skulle derfor være en som er kompetent i tallbehandling, men jeg antar det er mer spesifisert enn som så (kan man være f.eks. matematiker?). Går det ikke an å si det mer presist, og på et mer forståelig norsk?
Torgeir Onstad

Posts: 5
Registered: 12.01.10
Re: Om å være kompetent
Posted: 28.feb.2012 14:45   in response to: Eric Papazian in response to: Eric Papazian
  Click to reply to this thread Reply
Takk for svar. Jeg har stor sans for etymologi, og finner ofte at et ords språklige opprinnelse kan kaste lys over dets betydning. Et ganske annet spørsmål er om etymologien bør brukes normativt, altså være styrende for dagens bruk og betydning av ordet. "Digital" har opprinnelig med siffer og tall å gjøre. Men ordet brukes i dag på andre måter (i tillegg). Her er noen titler fra de seineste årene:

På sporet av den digitale kompetanse (2004)
Et digitalt kompetanseløft for alle? En midtveisrapport for Program for digital kompetanse (2007)
Digital kompetanse i skolen (2010)
Skoleutvikling og digitale medier (2011)
Digital kompetanse i barnehagen (2010)

En av forfatterne til de fire første er Ola Erstad, professor på Pedagogisk forskningsinstitutt på UiO. Disse bøkene dreier seg om "digitale medier" og "digitale verktøy". En som kan bruke slike "digitale verktøy" på en fornuftig måte, har "digital kompetanse". Det er mulig at vi kunne ha brukt et annet fremmedord som "elektronisk" eller et norsk ord av typen "datamaskin", men jeg tviler på om det ville ha fungert bedre. Og "digital" har altså blitt tatt aktivt i bruk på denne måten, det brukes av stadig flere, og "digital kompetanse" anses som et relevant begrep selv for barnehagen. Det er kanskje ikke så fruktbart å kjempe mot det?

Mitt opprinnelige spørsmål var altså: Hvis jeg HAR digital kompetanse, hva ER jeg da? Jeg er enig i at særskrivingen "digital kompetent" er uaktuell. Særskrivingen "digitalt kompetent" er grammatikalsk akseptabel, men skurrer like fullt i mine ører. Det lyder som å være kompetent på en digital måte, mens "digitalkompetent" lyder mer som å være kompetent med digitale medier. Lyder dette fornuftig?
Svein Lie

Posts: 43
Registered: 12.10.09
Re: Om å være kompetent
Posted: 05.mar.2012 20:38   in response to: Torgeir Onstad in response to: Torgeir Onstad
  Click to reply to this thread Reply
1) Når det spørres hva det heter, altså hva en er om en har digital kompetanse, så støtter jeg det kollega Eric Papazian skriver, at om en nå absolutt vil uttrykke det slik, så bør det helst bli 'digitalt kompetent'. Men godt språk er det nok ikke. For ofte er det jo slik at språket foretrekker andre uttrykksmåter, og her er det jo, som nevnt før, helst slik at vi sier at 'NN har digital kompetanse', eller 'kompetanse i digitale medier' e.l. Om en har kompetanse i biologi, vil jeg ikke si at vedkommende er 'biologikompetent' eller 'biologisk kompetent', men at han/hun 'har kompetanse i biologi'. Det er helst slik vi bruker orda 'kompetent' og 'kompetanse'.

2) Du tar også opp ordet 'digital'. Her er nok jeg enig med deg (og kanskje ikke helt på linje med min Språkforum-kollega), for ordet 'digital' er nok kommet for å bli (og jeg har sjøl skrevet ei lita bok om det digitale språket).
Eric Papazian

Posts: 28
Registered: 18.11.09
Re: Om å være kompetent
Posted: 16.apr.2012 11:50   in response to: Svein Lie in response to: Svein Lie
  Click to reply to this thread Reply
Ja, vi er kanskje ikke helt på linje mht. nytten av ordet "digital". Og det er ikke pga. etymologien, men pga. forståeligheten. Nå var min innvending retta primært mot uttrykkene "(ha) digital kompetanse" og "(være) digitalt kompetent", og jeg er enig med Svein Lie i at man normalt har kompetanse eller er komptent "i" noe, f.eks. "digitale medier". Nå har dere to antakelig høy kompetanse i dette, siden det er umiddelbart klart for dere hva det er for noe. Men jeg, og antakelig en god del andre, ville nok lure litt på om "digital kompetanse" er det er d.s.s. kompetanse i "(elektronisk) databehandling (EDB)" eller ikke. Derfor spurte jeg om det ikke fantes mer presise og forståelige uttrykk. Om det er det samme, hvorfor ikke bruke (kompetanse/komptent i) "EDB" eller "databehandling" i stedet? Det ville være mer forståelig for folk som ikke er spesialister i dette. Og hva er egentlig "digitale medier"? Jeg spør fordi jeg er usikker, og dette feltet er også i rask utvikling. Det er godt mulig at "digital" ikke er til å komme utenom og et ord vi må lære oss først som sist, men for mange av oss er det et fremmedord, så vi trenger en belæring her!
eliae

Posts: 2
Registered: 31.05.11
Re: Om å være kompetent
Posted: 31.mai.2012 09:54   in response to: Eric Papazian in response to: Eric Papazian
  Click to reply to this thread Reply
Eric Papazian wrote:
hvorfor ikke bruke (kompetanse/komptent i) "EDB" eller "databehandling" i stedet? Det ville være mer forståelig for folk som ikke er spesialister i dette

Dette er kanskje en generasjonsforskjell, men forkortelsen "EDB" er nokså datert og fins ikke i mitt språk! Databehandling er hakket bedre. Datakompetent er kanskje et alternativ?

PS fins det noen som er analog-kompetente? ;-)

Edited by: Eli Anne Eiesland on 31.mai.2012 09:54
Sverre Holm

Posts: 4
Registered: 07.06.10
Re: Om å være kompetent
Posted: 31.mai.2012 23:33   in response to: eliae in response to: eliae
  Click to reply to this thread Reply
Hvis man setter det på spissen så ville en gammeldags fasttelefon kreve "analog kompetanse" og en mobiltelefon "digital kompetanse". Men i mellomtiden så er fasttelefonen også blitt digital. Så selv om den oppleves akkurat som den alltid har gjort så skal den nå plutselig kreve "digital kompetanse"?

Musikkbransjen reklamerer med "på CD eller digital". Få reagerer på det, men CD-en er egentlig like digital som en mp3-fil. (Se også http://blogg.uio.no/mn/ifi/innovasjonsteknologi/content/idefestival-om-digitalisering-på-cd-eller-digitalt). Så hvis mp3-spilling krever "digital kompetanse", hva trenges da for å håndtere en CD?

Med disse eksemplene mener jeg at ordet digital i "digital kompetanse" har fått en mye snevrere betydning enn at det handler om å håndtere noe som er digitalt. Som jeg diskuterer i blogginnlegget over så betyr digital i dag bare noe som håndteres av en datamaskin. Det har allerede mistet mye av den opprinnelige betydningen sin.

Derfor synes jeg selv at begrepet "digital kompetanse" er litt motepreget og jeg lurer på om det ikke er et begrep som vil dø av seg selv.

For hvem bryr seg egentlig om hva som er inni dingsene? Bilen er en mye mer moden teknologi for folk flest enn datamaskiner. Så derfor tenker vi ikke over om det er forskjellig kompetanse som skal til avhengig av om man kjører diesel-, bensin- eller el-bil. Sånn tror jeg det blir med forholdet til medier enten de er på den ene eller andre formen etterhvert også.

Sverre Holm

Også på medier som krever digital kompetanse?
http://blogg.uio.no/mn/ifi/innovasjonsteknologi/
http://twitter.com/#!/Sverre_Holm