Diskusjonsforum ved UiO » Språkforum

Thread: Caseboka?Permlink Replies: 1 - Last Post: 18.mai.2011 22:15 Last Post By: Eric Papazian
Gry Anita Hemsing

Posts: 1
Registered: 16.05.11
Caseboka?
Posted: 16.mai.2011 17:08
  Click to reply to this thread Reply
Vi prøver å finne et godt og kort navn for en nettside hvor folk skal dele eksempler på god undervisning. Nettsiden er inspirert av "The Casebook" ved University of Leeds. Siden ordet "case" finnes i ordboka, funderer vi på og rett og slett kalle siden "Caseboka". Vi noterer at dette er en sammenstilling som ser ut til å være på frammarsj, ref. fjesboka (facebook) og podcastboka (en håndbok fra Norgesuniversitetet). Hva syns dere? Fungerer caseboka som et norsk ord/navn, eller skurrer det i øret?

Innlegget er endret av: Gry Anita Hemsing
Eric Papazian

Posts: 28
Registered: 18.11.09
Re: Caseboka?
Posted: 18.mai.2011 22:15   in response to: Gry Anita Hemsing in response to: Gry Anita Hemsing
  Click to reply to this thread Reply
Det skurrer iallfall i mine ører. For det første er ikke "case" et godt norsk ord, sjøl om det står i ordboka. Ikke når vi har ord som "tilfelle" eller (i dette tilfellet) "eksempel", et mønstergyldig tilfelle (eller et typisk tilfelle, et tilfelle som illustrerer en type av tilfeller). For det andre ser jeg ingen grunn til å omtale ei nettside som "bok", eller for i det hele tatt å nevne at det er ei nettside. Dét skulle gå fram av sammenhengen - dette er antakelig ei side på et nettsted som handler om undervisning el.l. Da er det bedre å bare beskrive INNHOLDET av sida så klart og konsist som mulig. Dersom innholdet er eksempler på god undervisning, så kan den jo hete akkurat det - altså "Eksempler (på god undervisning)".