Diskusjonsforum ved UiO » Språkforum

Thread: Call for papers - norsk oversettelse?Permlink Replies: 1 - Last Post: 01.mai.2011 22:26 Last Post By: Eric Papazian
Knut Kjæreng

Posts: 1
Registered: 27.04.11
Call for papers - norsk oversettelse?
Posted: 27.apr.2011 14:13
  Click to reply to this thread Reply
Vi bruker uttrykket "call for papers" som regel uten å tenke på at det kan/bør oversettes til norsk i en norskspråklig kontekst. Hva kan være en god norsk oversettelse? (Så kan det engelske uttrykket heller stå i parentes...)

Innlegget er endret av: Knut Kjæreng
Eric Papazian

Posts: 28
Registered: 18.11.09
Re: Call for papers - norsk oversettelse?
Posted: 01.mai.2011 22:26   in response to: Knut Kjæreng in response to: Knut Kjæreng
  Click to reply to this thread Reply
"Call for papers" brukes ved innbydelse til konferanser der en ber mottakerne om å delta med et bidrag, som regel et foredrag på grunnlag av et skriftlig forelegg, derav "papers". Følgelig bør det oversettes med "innbydelse til bidrag (foredrag)" el.l. Det skulle vel ikke være nødvendig å sette "call for papers" i parentes når innbydelsen sendes til mottakere i Norge, for de må forutsettes å kunne norsk.