Diskusjonsforum ved UiO » Det humanistiske fakultet » Fakultetsstyrevalget 2010

Thread: Godt valg! / Happy voting!


Thread Locked This thread is locked - replies are not allowed.



Permlink Replies: 1 - Last Post: 24.nov.2010 22:43 Last Post By: bjorghik
Arnt Maasø

Posts: 1
Registered: 08.11.06
Godt valg! / Happy voting!
Posted: 24.nov.2010 10:42
Godt valg! (English below)

I morgen – torsdag 25.11.10 – åpner det elektroniske valget til Fakultetsstyret ved Det Humanistiske fakultet. Det blir spennende å se hva slags valgdeltakelse det blir. Hittil har det iallfall vært stille som en skoleeksamen i dette debattforumet. Til nå har det vært 80 innom forumet – eller 80 ulike nettlesere. Det betyr at de 12 som nå er kandidater til Fakuletsstyret, de tre studentene som allerede er valgt inn (pluss deres vararepresentanter), de ni som utgjør dagens Fakultetsstyre, deres vararepresentanter, og hele valgstyret -- alle disse 55 kan ha vært innom for å se om noe skjer. Men ikke fra både maskinen på jobb og hjemme. Da ville det vært 110 besøk.

Ved Instituttet for medier og kommunikasjon, der jeg jobber, fikk alle ansatte en epost fra administrativ leder om valget den 11.11. Selv hadde jeg glemt at det skulle være valg da, til tross for at jeg jo visste godt at det var valg i høst. Slik er det sikkert med mange andre også. Hverdagens mange oppgaver tar ofte tiden og fokuset vårt, slik at vi ikke selv oppsøker den informasjonen vi kanskje burde. Vi er jo også blitt bortskjemt med bedre informasjon de siste årene, og at alle viktige saker kommer i HF-aktuelt. Men etter omleggingen av UiO-webben er nok (iallfall i mine øyne) HF-aktuelt blitt mer bortgjemt, selv om det har vært oppslag med både Johan L. Tønnesson fra det sittende Fakultetsstyret og Fakultetsdirektøren. Fra begge sakene var det lenket til en webside om det elektroniske valget. Men ikke til hovedsiden for Fakultetsstyrevalget (http://www.hf.uio.no/for-ansatte/organisasjon/valg/fakultetsstyrevalg/), der det er lagt ut informasjon om de enkelte kandidatene som stiller til valg for de tre gruppene med ansatte – eller til dette debattforumet. Jeg håper likevel alle nå har hørt om valget, og bruker stemmeretten sin i morgen.

Selv stiller jeg til valg i gruppen for de fast vitenskapelig ansatte. Du kan lese mer om hva jeg står for på ansattesiden min (http://www.hf.uio.no/imk/personer/vit/arntm/ - som også har en liste over en del folk som støtter meg), i valgplattformen (http://www.hf.uio.no/for-ansatte/organisasjon/valg/fakultetsstyrevalg/Fast%20vitenskapelig%20ansatte/arnt-maaso/) eller på bloggen min (http://arnte.posterous.com/), der jeg også har kommentert valget og saker jeg er opptatt av de siste dagene.

Til slutt: Gratulerer til Vera Lid, Hannah M. Sandvik og Johan Tunestam som allerede er valgt inn i Fakultetsstyret for studentene, og Lars-Petter Pedersen,
 Lillann Hansen og Erlend Kristensen som er valgt inn som vararepresentanter. Jeg håper jeg får anledning til å samarbeide med dere ;)

Godt valg!

---

Happy voting!

Tomorrow Americans celebrate Thanksgiving. And what better way for all (American or not) to give thanks for being given the opportunity to influence University democracy, than by casting your vote in the election for the Faculty Board at the Faculty of Humanities?

Unfortunately, the election is poorly communicated in English. If you have found your way to this debate forum as a Non-Norwegian speaker, you must either have had help from a Norwegian speaking friend, or be highly intelligent, digitally savvy and dedicated – as there are no English links leading you here.

To make voting less mystic and challenging, I have posted a ‘how to vote’ post on my blog, explaining both a little about how the voting system works, and how to find your way through the electronic ballot (which contains some, but not complete, English information). Cf. http://arnte.posterous.com/democrazy-at-the-university

I have also translated a short version of my own platform, should you be interested in reading this. You may also read more about my background on my English webpage at the Department of Media and Communication (http://www.hf.uio.no/imk/english/people/aca/arntm/index.html)

Happy voting!
bjorghik

Posts: 3
Registered: 24.11.10
Re: Godt valg! / Happy voting!
Posted: 24.nov.2010 22:43   in response to: Arnt Maasø in response to: Arnt Maasø
Takk for innlegg, Arnt! Du peikar på at valet så langt har vore så usynleg. Det kjem i beste fall av at HF ikkje har nokre i store stridssaker på gang og dermed lite behov for å engasjere seg politisk. I verste fall skuldast den store stilla at dei tilsette druknar i oppgåver og ein fragmentert kvardag slik at ein slett ikkje har overskot til å bekymre seg om dei felles rammene for denne kvardagen. Men der er faktisk FS eit viktig organ!
Eg sluttar meg til ønsket ditt om eit godt val, der mange går inn på plattformsidene til oss som stiller til val og og stiller spørsmål og kjem med meiningar!

Bjørghild Kjelsvik
kandidat for MidVitTilsette