Diskusjonsforum ved UiO » Lars Joar Schöffel


 
User Profile for Lars Joar Schöffel
Lars Joar Schöffel
   
 
Name: Lars Joar Schöffel  
Registered: 01.nov.2016
Total Posts: 1
 
   


Recent Messages: Point your RSS reader here for a feed of the latest messages in all forums
Avsavnsrente
 
Rettspraksis på avsavnsområdet er noe uklart. I kollokviegruppen har vi hatt vanskeligheter med å sl...