Diskusjonsforum ved UiO » Marit Kirkevold


 
User Profile for Marit Kirkevold
Marit Kirkevold
   
 
Name: Marit Kirkevold  
Registered: 18.nov.2014
Total Posts: 1
 
   


Recent Messages: Point your RSS reader here for a feed of the latest messages in all forums
Re: Hvordan få fokus på god undervisning?
 
Jeg tror at en kan styrke undervisningen gjennom å legge til rette for mer samarbeid på tvers av stu...