Diskusjonsforum ved UiO » carolihk


 
User Profile for carolihk
carolihk
   
 
Name: carolihk  
Registered: 14.nov.2014
Total Posts: 6
 
   


Recent Messages: Point your RSS reader here for a feed of the latest messages in all forums
Re: Direktekrav ved cesjon
 
Jeg sliter litt med å forstå det jeg også. Hadde det ikke vært mer hensiktsmessig å først se til k...
Re: Direktekrav ved cesjon
 
Jeg tror jeg skjønte det... Direktekravsadgang kan tilkjennes etter veritasansvaret dersom du komme...
Direktekrav ved cesjon
 
Hei, Jeg har et spørsmål om en oppgave vi har jobbet med på kurs i obligasjonsrett I og II, JUS3111...
Avsavnsrenter
 
Hei. Når det i Rentedommen står at tilkjenning av avsavnsrenter "må avgjøres utfra en vurdering av ...
Brudd på biforpliktelser - ansvarsgrunnlag
 
Spørsmålet gjelder dersom en entreprenør bryter sin frarådningsplikt. 1. Gjelder frarådningsplikte...
Kontrollansvar for specieytelser
 
Sitter og jobber med oppgaven vi hadde på basis (JUS3111) om arkitektfirmaet Streken og dataprogramm...