Diskusjonsforum ved UiO » jennymt


 
User Profile for jennymt
jennymt
   
 
Registered: 29.nov.2013
Total Posts: 2
 
   


Recent Messages: Point your RSS reader here for a feed of the latest messages in all forums
Re: Ekstinktivt godtroerverv på ulovfestet grunnlag
 
Ang. momentant godtroerverv så gir jo det selvfølgelig mening at passivitet ikke er et vilkår. Det t...
Ekstinktivt godtroerverv på ulovfestet grunnlag
 
I Rt 2009 s. 203 (Matrikulert Seter) synes det som om Høyesterett avfeier ekstinksjon på ulovfestet ...