Diskusjonsforum ved UiO » mettewn


 
User Profile for mettewn
mettewn
   
 
Name: mettewn  
Registered: 01.mai.2013
Total Posts: 2
 
   


Recent Messages: Point your RSS reader here for a feed of the latest messages in all forums
Mortifikasjon av aksjer
 
Hei! Jeg har et spørsmål om mortifikasjon av uregisterte aksjer. Er dette mulig? Forarbeidene til ...
Tilslutning fra eierene av de andelene det gjelder
 
Hei! Flere steder i borettslagsloven står det at visse vedtektsendringer kun er mulig med tilslutnin...