Diskusjonsforum ved UiO » henrisva


 
User Profile for henrisva
henrisva
   
 
Name: henrisva  
Email:  
Registered: 09.apr.2013
Total Posts: 7
 
   


Recent Messages: Point your RSS reader here for a feed of the latest messages in all forums
Utlegg og opplåning
 
Hei, jeg har et tolkningspørsmål i forhold til burettslaglova og luftfartlova: "Slik opplåning kan...
Re: Avsavnsrente
 
Takk for svar! Det jeg egentlig trenger er bekreftelse på om jeg forstår dette riktig. Hagstrøm skr...
Avsavnsrente
 
Jeg har to spørsmål angående avsavnsrente og dets rettsgrunnlag. Jeg takker på forhånd for eventuell...
Funksjons- og mengdeavtale
 
Hva er den egentlige forskjellen mellom en funksjons- og mengdekontrakt? Jeg antar funksjonskontrak...
Re: Mislighold av opplysningsplikt, et eget rettgrunnlag for tilleggsvederlag?
 
Det har du helt rett i. Tusen takk for svar - tror det gikk opp et par lys for meg nå.
Re: Mislighold av opplysningsplikt, et eget rettgrunnlag for tilleggsvederlag?
 
I Vegsaltdommen fikk Oslo Vei tilleggsvederlag ut fra kontrakten: "Jeg har tidligere konkludert me...
Mislighold av opplysningsplikt, et eget rettgrunnlag for tilleggsvederlag?
 
Det juridiske spørsmålet jeg ønsker å stille er om mislighold av opplysningsplikten kan anses som et...