Diskusjonsforum ved UiO » Tobias Langhoff


 
User Profile for Tobias Langhoff
Tobias Langhoff
   
 
Name: Tobias Langhoff  
Email: tobias.langhoff@usit.uio.no  
Registered: 18.feb.2013
Total Posts: 1
Location Oslo
Occupation Overingeniør
Homepage http://www.usit.uio.no/om/organisasjon/it-drift/kd/gmt/ansatte/tvl/
Biography Overingeniør ved Universitetets Senter for IT (USIT). Stiller som viserektor for rektoratkandidatene Vederhus/Rose 2013.
 
   


Recent Messages: Point your RSS reader here for a feed of the latest messages in all forums
Presentasjon av Torkil, Sunniva og Tobias
 
Rektorvalget 2013, 18.feb.2013
Universitetet i Oslo er Norges fremste og største utdanningsinstitusjon. I 200 år har UiO sin viktig...