Diskusjonsforum ved UiO » kristool


 
User Profile for kristool
kristool
   
 
Name: kristool  
Registered: 17.feb.2012
Total Posts: 5
 
   


Recent Messages: Point your RSS reader here for a feed of the latest messages in all forums
Skifteoppgjør
 
Til det første spørsmålet ditt vil jeg for min egen del anbefale Erik Monsens artikkel om reklamasjo...
EMK TP 7-4 (1): når en forvaltningsavgjørelse har rettskraft
 
Mitt spørsmål dreier seg om straffeprosess og om EMKs 7. Tilleggsprotokoll Art. 4 (1), forbudet mot ...
Re: Genus- og specieytelser kontra fungible/ikke-fungible ytelser.
 
Takk for hjelpen!
Spørsmål om kontrollansvar.
 
Hei, og takk for tidligere svar, det oppklarte en del. Jeg har et spm om kontrollansvar, er litt us...
Genus- og specieytelser kontra fungible/ikke-fungible ytelser.
 
Hei. I læringskravene til JUS3111 står det at det kreves god forståelse av "Prinsippene for realforp...