Diskusjonsforum ved UiO » Mads Andenæs


 
User Profile for Mads Andenæs
Mads Andenæs
   
 
Name: Mads Andenæs  
Registered: 29.nov.2011
Total Posts: 8
 
   


Recent Messages: Point your RSS reader here for a feed of the latest messages in all forums
Re: Forsvarlig egenkapital og likviditet
 
Jeg tror du har funnet frem til de rettskildene vi har. Som du sier så står det egentlig intet som ...
Re: Fusjon av et aksjeselsap med mye gjeld
 
Joda men dette er "aksjene som utstedes som vederlag". Det er den andre siden i forhold til ditt opp...
Re: Fusjon av et aksjeselsap med mye gjeld
 
Kjære Kristine, 'Verdien på det overdragende selskapet' vil bli fastsatt ved fastsettelsen av bytte...
Re Jus5801 agenteori og markedet for selskapskontroll
 
Beate Sjåfjells bok Towards a Sustainable European Company Law. A Normative Analysis of the Objectiv...
Re: Jus5801- selskapsdirektiver
 
Kjære Helle og Julie! Jeg er ingen autoritet på hjelpemidler, så her må du spørre eksamenskontoret ...
Re: Spørsmål om pensum i int. menneskerettigheter (JUS1111)
 
Mathias, Nå i eksamenstiden er dette kanskje beste måten å svare på: De som setter eksamensoppgav...
Re: Ytringsfrihet - forskjellen mellom positive og negative forpliktelser
 
Et poeng er at det er ikke mye, om noe, som løses med sondringen mellom "positive" og "negative" pli...
Re: Ytringsfrihet - forskjellen mellom positive og negative forpliktelser
 
Først vil jeg si at her har jo staten satt i gang med pressestøtten. Uansett om vi hadde en "negati...