Diskusjonsforum ved UiO » Ingeborg Dalby


 
User Profile for Ingeborg Dalby
Ingeborg Dalby
   
 
Name: Ingeborg Dalby  
Registered: 15.feb.2011
Total Posts: 2
 
   


Recent Messages: Point your RSS reader here for a feed of the latest messages in all forums
Re: s-form/ast-form og etymologi
 
Språkforum, 19.feb.2011
Tusen takk for utdypende og oppklarende svar!
s-form/ast-form og etymologi
 
Språkforum, 15.feb.2011
Jeg lurer på den morfologiske etymologien til endingsmorfemet i verbet "å ferdes"/"å ferdast". Det e...