Diskusjonsforum ved UiO » vegarvat


 
User Profile for vegarvat
vegarvat
   
 
Name: vegarvat  
Registered: 03.nov.2010
Total Posts: 27
 
   


Recent Messages: Point your RSS reader here for a feed of the latest messages in all forums
Re: Beslag ved ransaking
 
Nei, tror ikke det er noen misforståelse - jeg var klar over at spesifikasjonskravet ikke gjaldt ved...
Re: Beslag ved ransaking
 
I generelle spørsmål om beslag har spesifikasjonskravet den virkningen at det forhindrer blancofullm...
Når kan Høyesterett oppheve tingrettens dom?
 
Etter tvl § 30-15 skal Høyesterett i utgpkt oppheve både lagmannsretten og tingrettens dom dersom fe...
Re: Beslag ved ransaking
 
Hei, og takk for svar! Når det gjelder det første spm: Utdragene fra forarbeidene var forsåvidt lit...
Beslag ved ransaking
 
Etter strpl § 203 kan ting som kan ha betydning som bevis beslaglegges. Dette skal i utgpkt beslutte...
Asl § 3-8
 
Hei! Et spørsmål om asl § 3-8. Etter denne bestemmelsen må avtaler mellom bla selskapet og aks...
Re: Kort spm om hevingsforbehold og salgspant
 
Mottatt. Takker for svar!
Kort spm om hevingsforbehold og salgspant
 
Etter kjl § 54 (4) kan selger unngå hevingsforbud etter levering ved å ta forbehold om det. Etter pa...
Re: Erstatningskrav og identifikasjon, avhendingslova
 
Sett! Takker Poenget med identifikasjonen var at selv om ansvaret ikke skjerpes ved at også tredjep...
Re: Erstatningskrav og identifikasjon, avhendingslova
 
Jeg har lett litt gjennom 3.utg og boka til Mikelsen, uten å finne noe om denne problemstillingen de...