Diskusjonsforum ved UiO » chrhst


 
User Profile for chrhst
chrhst
   
 
Name: chrhst  
Registered: 29.okt.2010
Total Posts: 5
 
   


Recent Messages: Point your RSS reader here for a feed of the latest messages in all forums
Re: All - bunden og ubunden form
 
Språkforum, 07.mar.2011
Tankegangen er då altso at all er «nøytralt» og aldri vil verka på substantiva som kjem etterpå. (ei...
All - bunden og ubunden form
 
Språkforum, 03.mar.2011
Det ubundne promomenet all ser ut til å ymsa ein del når gjeld om det skal vera bunden eller ubunden...
Re: Norrøn uttale
 
Språkforum, 08.nov.2010
Den er grei. Takkar for svara.
Re: Norrøn uttale
 
Språkforum, 02.nov.2010
Eit lydspor seier vel gjerne meir enn tusen ord om uttale. Flott lenkja! Du nemner at den norrøne s...
Norrøn uttale
 
Språkforum, 30.okt.2010
Eg har nokre spørsmål kring norrøn uttale, av di dei ulike kjeldene ein finn ofte er noko uklåre. u...