Diskusjonsforum ved UiO » constash


 
User Profile for constash
constash
   
 
Name: constash  
Registered: 30.mai.2010
Total Posts: 3
 
   


Recent Messages: Point your RSS reader here for a feed of the latest messages in all forums
Selgeransvar i forbrukerkjøpsloven - franchiseforhold
 
Jeg har et spørsmål som jeg etter en rask gjennomgang av min "Kjøpsrett til studiebruk" ikke har gre...
"Litt om sampant" - om beviskrav og rettspraksis
 
Til Kåre Lilleholt: Jeg kom nylig over din artikkel "Litt om sampant" fra 1998, men tror kanskje j...
Ikkje "påkravsgaranti"
 
Hei! Jeg antar det er litt i seneste laget å komme med spørsmål nå, men prøver meg likevel: Jeg ...