Diskusjonsforum ved UiO » Erik Røsæg


 
User Profile for Erik Røsæg
Erik Røsæg
   
 
Name: Erik Røsæg  
Registered: 19.apr.2010
Total Posts: 15
 
   


Recent Messages: Point your RSS reader here for a feed of the latest messages in all forums
Re: Stansingsretten - Kan B i noen tilfeller få en bedre rett enn A?
 
Hei, Når boet beslaglegger debitors kontrakter, kan det enten ta et bruttobeslag i kontrakten med yt...
Spørsmål og svar om pantel § 4-10
 
Hei Erik, Jeg har et spørsmål vedr. panteloven § 4-10. I tredje ledd står det at § 4-4 annet ledd ...
Re: Vesentlig dårligere stand
 
Jeg skjønner ikke hvorfor mange småting ikke skulle kunne ses i sammenheng - dersom det er så mange ...
Re: Kort spm om hevingsforbehold og salgspant
 
Det følger av panteloven § 1-2(2) at pantavtaler som ikke kan få rettsvern heller ikke er gyldige me...
Re: Rettsvern pantel. § 3-17
 
Hei Vanessa, Jeg vil ikke kommentere kursoppgaven og sensorveileningen. Men det mer prinsipielle si...
Re: Rettsvern pantel. § 3-17
 
Jeg tror du tenker på regelen i panteloven § 3-17 (3). Regelen i panteloven § 3-17(3) første punktu...
Re: Ugjenkallelig fullmakt
 
Jeg beklager at jeg ikke har fulgt opp dette før; det skyldes rett og slett at teknikken som skulle ...
Re: Ugjenkallelig fullmakt
 
Er det en ugjenkallelig fullmakt, er utgangspunktet at den ikke kan tilbakekalles. Med vennlig hils...
Re: Sakskostnadsansvar ved uforrettet tvangssalg - tvangsl. § 8-16/§ 11-20
 
Etter rettsgebyrloven § 14 er saksøker (kreditor) ansvarlig for å betale rettsgebyret. Det kan dekke...
Re: pante l § 1-12 (1)
 
En liten tilføyelse til Kåres svar (som jeg selvsagt er enig i): Om kreditor (saksøkeren) krever utl...