Diskusjonsforum ved UiO » Torgeir Onstad


 
User Profile for Torgeir Onstad
Torgeir Onstad
   
 
Name: Torgeir Onstad  
Registered: 12.jan.2010
Total Posts: 5
 
   


Recent Messages: Point your RSS reader here for a feed of the latest messages in all forums
Midt på 2000-tallet
 
Språkforum, 10.okt.2012
Knyttet til tusenårsskiftet har det vært en del oppmerksomhet rettet mot uttalen av årstallene. Pers...
Re: Om å være kompetent
 
Språkforum, 28.feb.2012
Takk for svar. Jeg har stor sans for etymologi, og finner ofte at et ords språklige opprinnelse kan ...
Om å være kompetent
 
Språkforum, 10.feb.2012
I våre dager snakkes og skrives det mye om digital kompetanse. Men hvis jeg HAR digital kompetanse, ...
Re: nobelprisen?
 
Språkforum, 26.mai.2011
Godt spørsmål og tankevekkende svar. Men jeg skjønner ikke at "Planck" i Planck-konstanten eller Pla...
et kriterie
 
Språkforum, 12.jan.2010
Jeg mener å ha observert en endringsbølge i språket vårt. De siste årene har jeg ofte hørt yngre men...