Diskusjonsforum ved UiO » Eric Papazian


 
User Profile for Eric Papazian
Eric Papazian
   
 
Name: Eric Papazian  
Registered: 18.nov.2009
Total Posts: 28
 
   


Recent Messages: Point your RSS reader here for a feed of the latest messages in all forums
Re: Midt på 2000-tallet
 
Språkforum, 16.okt.2012
Etter min mening kan ikke "2000-tallet" bety noe annet enn hundreåret 2000-2099. Det må tolkes paral...
Re: Spørmål om uttrykk
 
Språkforum, 07.okt.2012
Tja - du kunne like godt spørre om hvorfor det heter "god mat", m.a.o. hvorfor "drikke" er intetkjøn...
Re: Navn på universiteter i Norden
 
Språkforum, 29.aug.2012
Svein Lie er blitt pensjonist, og UiO gir han ikke lenger tilgang til Språkforum. Men han skriver ...
Re: Om å være kompetent
 
Språkforum, 16.apr.2012
Ja, vi er kanskje ikke helt på linje mht. nytten av ordet "digital". Og det er ikke pga. etymologien...
Re: Om å være kompetent
 
Språkforum, 14.feb.2012
For å ta det grammatiske først: Det må hete enten "digitalkompetent" (ev. med bindestrek), som en sa...
Re: Caseboka?
 
Språkforum, 18.mai.2011
Det skurrer iallfall i mine ører. For det første er ikke "case" et godt norsk ord, sjøl om det står ...
Re: En syntaktisk anglicism?
 
Språkforum, 02.mai.2011
Jeg er enig i at dette iallfall ikke er god norsk, kanskje til og med ugrammatisk. Om det skyldes då...
Re: Call for papers - norsk oversettelse?
 
Språkforum, 01.mai.2011
"Call for papers" brukes ved innbydelse til konferanser der en ber mottakerne om å delta med et bidr...
Re: Stedsnavn med genitiv
 
Språkforum, 21.mar.2011
Tilbakegangen for genitiv er en del av den store omlegginga fra å være et språk med 4 kasus, bl.a. g...
Re: Stedsnavn med genitiv
 
Språkforum, 14.mar.2011
Jeg veit ikke noe spesielt om navn på amt (dvs. fylke), men kan prøve å si litt generelt om dette. D...