Diskusjonsforum ved UiO » Svein Lie


 
User Profile for Svein Lie
Svein Lie
   
 
Name: Svein Lie  
Registered: 12.okt.2009
Total Posts: 43
 
   


Recent Messages: Point your RSS reader here for a feed of the latest messages in all forums
Re: Om å være kompetent
 
Språkforum, 05.mar.2012
1) Når det spørres hva det heter, altså hva en er om en har digital kompetanse, så støtter jeg det k...
HR-portal
 
Språkforum, 13.okt.2011
UiO fikk i vår en såkalt HR-portal. Vi er ikke mot det, men vi føler behov for å si at vi ikke er ov...
Re: nobelprisen?
 
Språkforum, 27.mai.2011
Vi forstår godt at svaret vårt ikke oppfattes som innlysende. Vi hadde litt drøfting internt også, o...
Re: Mer bachelor & master: Litt historikk og sånn
 
Språkforum, 20.mai.2011
Termene bachelor og master kom med studiereformen 2003 som følge av Bologna-prosessen. Vi skulle da ...
Re: Mer bachelor & master: BA og MA?
 
Språkforum, 20.mai.2011
Hva så med forkortelser for bachelor- og mastergrader? Her har departementet gjort det vanskelig for...
Er det bachelor og master eller Bachelor og Master?
 
Språkforum, 20.mai.2011
Vi har fått spørsmål om bruk av stor eller liten forbokstav i navnet på de nye gradene, dvs. bachelo...
Re: Oppbygging/oppbygning
 
Språkforum, 09.mai.2011
Spørsmål om bruk av suffiksene –ing og –ning er gjengangere i spørrespalter om språk, så det måtte j...
Re: All - bunden og ubunden form
 
Språkforum, 08.mar.2011
Om ubundne pronomen: Ja, all blir tradisjonelt kalla ubunde pronomen. Slik er det ikkje berre i Nor...
Re: All - bunden og ubunden form
 
Språkforum, 07.mar.2011
Det er rett at etter alle kan ein ha både bestemt og ubestemt form av substantivet. Når ein meiner a...
Re: s-form/ast-form og etymologi
 
Språkforum, 17.feb.2011
kallast/kalles. Vi kan jo da tenke oss at betydningen burde være refleksiv, og det er den nok delvi...