Diskusjonsforum ved UiO » Kåre Lilleholt


 
User Profile for Kåre Lilleholt
Kåre Lilleholt
   
 
Name: Kåre Lilleholt  
Registered: 07.sep.2009
Total Posts: 173
 
   


Recent Messages: Point your RSS reader here for a feed of the latest messages in all forums
Re: Avsavnsrente
 
Først må eg be om orsaking for ventetida. Noko har gått gale med RSS-varslinga mi. Takk til Erik Røs...
Re: Retterett og retteplikt som alminnelig obligasjonsrettslig prinsipp
 
Såg ikkje innlegget før no, derfor litt seint svar. Stort sett kan vi ikkje rekne med å finne sikre...
Re: Hjemmelsmann eller dobbeltsuksesjon?
 
Det kan vera eit argument for å bruke § 20. Men vi bør nok òg kunne tillata oss å bruke § 27 analogi...
Re: Hjemmelsmann eller dobbeltsuksesjon?
 
Innsend merknad (formidla på grunn av påloggingsvanskar): Strålende. Tusen takk. Spørsmål til den n...
Re: Overdragelse og forbehold
 
Godt poeng det. Ser vi det som eit spørsmål om rettserverv, kan det likevel ligge like nær å sjå det...
Re: Overdragelse og forbehold
 
Spørsmålet som blir diskutert, er om dette er kollisjon melllom rettserverv, eller om det gjeld fakt...
Overdragelse og forbehold
 
Innsendt spørsmål: I Falkanger sin bok har han en ganske inngående drøftelse på om det er mulig for...
Re: Hjemmelsmann eller dobbeltsuksesjon?
 
Her har vi nok ingen fasit. Begge innfallsvinklar kan forsvarast, og resultatet bør bli likt i tilfe...
Re: Varelagerpant
 
Resonnementet ditt kan stemme dersom A handla som fullmektig eller kommisjonær. Det normale er at A ...
Re: Varelagerpant
 
Dersom kjøparen har separatistrett etter reglane om kjøpars vern mot seljars kreditorar (det kan vi ...