Diskusjonsforum ved UiO » Det humanistiske fakultet

Category: Det humanistiske fakultet


Forum / Category Views Threads / Messages Last Post
Read
Fakultetsstyrevalget 2010
Diskuter med kandidatene som stiller til valg som ansattes representanter til fakultetsstyret. Forumet ble stengt 25. november.
3 512 2 / 4
25.nov.2010 10:32
Last Post By: bjorghik »

Recent threads in this category:

Thread Author Forum Views Replies Last Post
Read
Thread Locked English election platform for Bjørghild Kjelsvik bjorghik Fakultetsstyrev... 4 572 1
25.nov.2010 10:32
Last Post By: bjorghik »
Read
Thread Locked Godt valg! / Happy voting! Arnt Maasø Fakultetsstyrev... 4 126 1
24.nov.2010 22:43
Last Post By: bjorghik »
Point your RSS reader here for a feed of the latest messages in all forums
Search Category
Last Post
Re: English election platform...
Last Post By: bjorghik
Last Post At: 25.nov.2010 10:32